Energetický zákon schválen: Nastane zdražování energií

To, co jedni považují za obstrukce, my nazýváme bojem za nezdražování energií. Díky tomu, že Úsvit bojoval v Poslanecké sněmovně, se nám podařilo, že MPO i poslanci přeci jen začali uvažovat o těch nejhorších bodech jinak. A některé z nich nebyly schváleny.

Solární elektrárny osobně považuji za jeden z největších problémů. Obzvlášť v případě, pokud by vešla v platnost možnost je formálně dělit na menší tak, aby jejich majitelé dosáhli osvobození od solárních poplatků. Kolik by nás to všechny stálo? 34 miliard korun, které bychom zaplatili v cenách energií! Ano, zde MPO sice přiznalo, že je to špatně a dalo negativní stanovisko. A po několikahodinových proslovech poslanců hnutí Úsvit to pochopili i ostatní poslanci a tento bod naštěstí nebyl schválen. Osobně to považuji za naši velkou výhru, která zamezí dalšímu citelnému zdražení, které by zatížilo peněženky občanů ČR.

Nicméně schválena byla celá řada dalších negativních bodů, nad kterými vyvstávaly velké otazníky. Například bod týkající se věcných břemen pod plynovody a rozvodnými sítěmi. Jejich vypořádání by mohlo stát až 20 miliard korun. Zde nám MPO také dalo za pravdu. Celkem bychom totiž měli zaplatit 54 miliard energetickým firmám na cenách energií a to v několika následujících letech.  I před tím poslanci hnutí Úsvit varovali.

Pak jsou tady ale problémy, u kterých MPO není ochotno přiznat svojí chybu, i když je to naprosto zřejmé. Rozbije se totiž systém kontroly cen energií.

To, že byl zákon v pátek odhlasován,  přináší v konečném důsledku řadu rizik. Protože pokuty za porušení zákona a neoprávněné čerpání podpory jsou směšně nízké a za milionové podvody může firma dostat pokutu do 50 tisíc korun, rapidně přibude podvodů. Za podvody s dotacemi pro solární elektrárny například nepůjde ani odebírat licence. Nezávislost ERU klesne na nulu. ERU bude naprosto politizován. Už to nebude nezávislý orgán, který by kontroloval nízké ceny energií.

Návrh zákona musí nyní projít Senátem. Pokud by ho senát ale neschválil, bude vrácen k projednávání zpět Poslanecké sněmovně. Kdyby tato situace nastala, jsme připraveni spolupracovat a jednat o odstranění všech sporných bodů. Budeme nadále bojovat proti zdražování energií, i kdyby to mělo být jen jedno jediné procento!


Další články