Slavnostní předání osvědčení o absolvování stáže v rámci programu studentských stáží