Vážení spoluobčané, dnes slavíme den vzniku samostatného československého státu

Je to svátek naší vlasti, je to svátek země, v níž žijeme, je to svátek nás všech. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších dnů naší historie, který započal dějiny nového státu, a naplnil tak sen mnoha generací. Pro vznik Československa vyvinuli nedozírného úsilí představitelé tehdejšího odboje, nemluvě o našich vojácích bojujících v I. světové válce. Proto v tento den myslím na všechny generace našich předků, kteří za tuto zemi bojovali, kteří za ni padli a kteří ji budovali.

Naši předkové udali budoucí směr existence našeho státu. „Stát, se udržuje idejemi, na jejichž základě vznikl“, pravil náš první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Zvláště v dnešní době se musíme zamyslet, jaké ideje to byly a stále jsou. Připomeňme si, že pojmy jako demokracie, vlastenectví či suverenita nejsou pouhé fráze, a my si tyto hodnoty nenecháme vzít.

Československá republika se zařadila mezi nejvyspělejší a nejdemokratičtější státy tehdejšího světa, a proto máme být dnes právem na co hrdí. Nezapomínejme na naše kořeny, na to co znamená být Čechem.

Čest, hrdost a slušnost. Právě to si vybavím v nejvýznamnější den naší historie, proto oslavme tento svátek důstojně a se ctí. Važme si naší země. Je to země krásná, bohatá a hlavně je to země svobodná. Uchovejme ji takovou a předejme ji našim dětem v ještě lepším stavu, než v jakém jsme ji zdědili. Česká země je domovem všech Čechů, Moravanů a Slezanů.


Další články