Ve Štrasburku v tichosti řešili, jak nechat migranty souložit naše ženy.

„Je mi jedno, kdo v co věří a nedělím lidi podle barvy kůže. Ale teď jde o naši budoucnost a přestaňme si nalhávat, že to je jinak. Opravdu nechápu, že to lidé, kteří rozhodují, nevidí. Vždyť domů si taky nikdo nepozve někoho, kdo mu zničí barák, znásilní manželku a ještě bude říkat, že mu majitel bude sloužit,“ říká šéf poslaneckého klubu hnutí Úsvit Marek Černoch.

 

Na Radě Evropy jste vystoupil proti nové rezoluci EU s názvem „Dopad evropské populační dynamiky na migrační politiku“, kterou považujete za skandální. Jakou část rezoluce považujete za nejzávažnější?
Za nejzávažnější považuji, že vůbec někdo takovou rezoluci navrhl. Místo abychom už konečně efektivně chránili vnější evropskou hranici, abychom našli způsob, jak zastavit migrační vlnu, abychom měli dobrou pro-rodinnou politiku pro našince, přijdou evropští poslanci s rezolucí, která má imigraci ještě podporovat. A využít ji k populační vlně a nasycení trhu práce?
Vyjádřili se k rezoluci i ostatní členové Rady Evropy?
Vyjádřili se hlavně poslanci západoevropských a severských států. Bohužel tento návrh podporují a byl jsem jediný, kdo se postavil kategoricky proti. Některé jejich příspěvky, například, jak je nutné zapojit imigranty do populačního procesu, aby se Evropa ozdravila. Když padala děkovná slova, že je to skvělý návrh a že musíme migranty co nejvíce podpořit, tak to mě zvedlo ze židle.
Dovedete si představit, že by byla rezoluce schválena? Co by to pro Evropu znamenalo?
Rada Evropy není výkonný orgán EU. Ale váha této instituce je natolik velká a má tak velký vliv, že přijaté rezoluce jsou většinou v Bruselu „přetaveny“ ve směrnice a nařízení členským státům. Jinými slovy, čeká nás vznik dalších neziskovek, které budou dělat multikulturní seznamky, státy místo vlastních rodin budou podporovat smíšené rodiny atd. Imigranti se budou zvýhodňovat na trhu práce a začne mediální kampaň, jak máme být za imigranty vlastně rádi. Nebezpečná politika EU a přesně opak toho, jak bychom měli fungovat.
Když se EU chce takto postarat o imigranty, aby se začlenili do Evropy a zvyšovali její populaci, neměla by se postarat i o mladé rodiny, vytvořit jim kvalitní sociální podmínky, aby se nebáli mít další děti?
Ano, to je přesně cesta, kterou máme a kterou musíme jít. Faktorů, proč se rodí málo dětí, je víc. Dnes jsou lidé masírováni tím, že na prvním místě je kariéra, že děti jsou vlastně přítěž. Už to je špatně. Ale hlavně je tady stát, který ale mladé rodiny nijak nepodporuje. Nevytváří jim podmínky. Kolik rodin dnes říká, „..chtěli bychom mít víc dětí, ale bojíme se, že to neutáhneme“. A bojí se oprávněně. Jen vybavení pro prvňáka přijde na tisíce. Pak kroužky, sportovní aktivity atd. U starších dětí je to ještě víc. Když máte víc dětí, jde to ročně do desetitisíců. Přidejme nejistotu ze ztráty zaměstnání a člověk se nemůže divit strachu, jestli uživí více dětí. Zní to hrozně, ale je to tak. Stát musí nastavit opravdu dobrou pro-rodinnou politiku, podporu mladých a musí mít dobře a spravedlivě nastavený sociální systém. Až přestane vláda rozdávat peníze „vykukům“, co si ze sociální politiky státu udělali byznys, budou peníze pro ty, kteří je opravdu potřebují. A když už děti od mala povedeme, aby ctily hodnoty jako je rodina, nebudeme muset mít strach, že vymřeme. Ale to není proces na týden. Je potřeba začít hned.
V rezoluci mimo jiné stojí: Snížení počtu obyvatelstva v produktivním věku v Evropě vytváří potřebu přilákat mladé kvalifikované migranty, jaká procentuální část je jich podle Vás opravdu kvalifikovaná?
Všichni víme, odkud ty miliony imigrantů přicházejí. Ze zemí subsaharské Afriky, ze Sýrie, Libye a dalších podobných zemí. Kolik z těchto lidí je kvalifikovaných? Procento? Kolik z těchto lidí bude respektovat naše zákony? Procento? Možná ani to ne. Budou čerpat sociální dávky, bude stoupat kriminalita a sexuální útoky a budou přibývat teroristické útoky. To jsou jediné „přínosy“, které s imigrační krizí přicházejí. To je realita.
Vzhledem k tak odlišným kulturám, náboženství a celkově hodnotám, myslíte si, že je šance imigranty opravdu bez problému začlenit?
Ne. Oni se ani nechtějí začlenit. Mají svá pravidla a podle nich budou žít. Přetvářejí podobu Evropy, jak ji známe, na takovou, ze které jde mráz po zádech. A dopředu odmítám nálepkování na xenofoba nebo rasistu. To je absolutní nesmysl. Je mi jedno, kdo v co věří a nedělím lidi podle barvy kůže. Ale teď jde o naši budoucnost a přestaňme si nalhávat, že to je jinak. Opravdu nechápu, že to lidé, kteří rozhodují, nevidí. Nebo spíš, oni to nechtějí vidět. Lidé jako je Juncker, Mogherini a další jsou schováni za zdmi svých rezidencí a s ochrankou a na osudu lidí jim vůbec nezáleží. Jinak by se takhle nemohli chovat. Vždyť domů si taky nikdo nepozve někoho, kdo mu zničí barák, znásilní manželku a ještě bude říkat, že mu majitel bude sloužit. To by musel být blázen. A ty řeči o tom, jak jsme povinni pomáhat. Nejsme, ale i tak pomáháme. Jen si je potřeba uvědomit, komu pomáháme. Ten, kdo utíká před válkou, zůstane v první klidné zemi a nebude cestovat po Evropě s mapou nejvyšších sociálních dávek. Bude rád, že mu někdo podal pomocnou ruku. Ale podívejte se dnes do západoevropských zemí a měst. Do Paříže, Stockholmu, Calais, do Bruselu nebo německých měst. Vyrůstají tam gheta, uzavřené komunity, slumy a „džungle“.

 


Další články