Druhá část semináře byla věnována problematice prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji. Rozhodnutí vlády v této věci totiž významně ovlivní jak surovinovou soběstačnost ČR, tak i na ceny elektrické energie a tepla. To se samozřejmě odrazí i v otázce nezaměstnanosti a konkurenceschopnosti českých firem.

Jako člen Ústavně právního výboru bych se měl vyjadřovat co nejpřesněji. Proto bych neměl zmiňovat jen jednu novelu energetického zákona, ale spíše „smršť“ několika novel. Nyní je jedna novela ve druhém čtení a Ministerstvo průmyslu a obchodu již připravuje „novelu novely“, která má dle usnesení vlády být v Poslanecké sněmovně ještě tento rok. K nyní projednávané novele totiž existuje přes 300 pozměňovacích návrhů a to v situaci, kdy k novele padlo již více než 1000 připomínek v mezirezortním připomínkovacím řízení. Tyto připomínky však nebyly dle tvrzení Energetického regulačního úřadu dostatečně vyřešeny.

Protože ministerstvo opakovaně špatně odhaduje dopady svých legislativních návrhů, může to mít vliv nejenom na státní rozpočet, ale dotknout se to může i peněženek českých občanů. Například v roce 2005 MPO tvrdilo, že zákon o obnovitelných zdrojích energie neovlivní státní rozpočet a přesto, jen letos, to bude stát přes 18 miliard korun.

Poslanecký klub hnutí Úsvit považuje po návštěvě předsedkyně ERÚ na jednání klubu problematiku zvýšení ceny plynu a vůbec téma novely energetického zákona za zcela klíčové. Zdražení tepla a plynu o 20 % má totiž velmi zásadní vliv na život českých rodin a jejich finanční rozpočet. Pokud by k tomuto zdražení došlo, každá rodina, která na plynu vaří i jím ohřívá vodu, by měsíčně zaplatila o tisíc korun více.

Proto nemůžeme připustit zvýšení cen uhlí a tepla. Jako předseda poslaneckého klubu hnutí Úsvit, společně s našimi poslanci, budu navrhovat zařazení mimořádného bodu Poslanecké sněmovny k energetické politice této vlády, která se dnes k občanům této země chová velmi nepřátelsky. Na základě informací z tohoto semináře jsme podali interpelace na řadu ministrů Sobotkovy vlády. Vláda totiž musí jasně pojmenovat důsledky svých nových kroků v oblasti energetiky.