home

"...každý stát musí být zodpovědný v první řadě vůči vlastním občanům"

Vítám Vás na svých stránkách
Chci změnu politického systému vedoucí k posílení přímé demokracie, vymahatelnost práva pro všechny, odvolatelnost politiků a jejich hmotnou a trestní odpovědnost. MÝM CÍLEM JE HRDÁ, BEZPEČNÁ A PROSPERUJÍCÍ ZEMĚ!

Jsem pro

Přímou demokracii

Odvolatelnost politiků

Ochranu státních hranic

Suverénní Českou republiku

Jsem proti

Islamizaci Evropy

Diktátu Evropské unie

Exekuční mafii

Zvyšování daní